chłopiec bawiący się klockamiZajęcia specjalistyczne i terapeutyczne

W naszej placówce organizowane są zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne, wśród których należy wymienić:

  • zajęcia z logopedą – w trakcie tych zajęć dzieci uczą się prawidłowej wymowy oraz właściwej komunikacji. Zwiększana jest poprawność fonetyczna i gramatyczna oraz logiczne budowanie wypowiedzi i ogólna sprawność komunikacyjna;
  • zajęcia z psychologiem – to zajęcia, które korzystnie wypływają na rozwijanie społecznej i osobistej świadomości. Dodatkowo zwiększają świadomość swojej wyjątkowości, wzajemnych różnic i podobieństw;
  • współpraca z terapeutą SI – zajęcia polegają na ćwiczeniach, zabawie i aktywności, które mają za zadanie wywołanie konkretnych reakcji sensorycznych, dzięki czemu następuje poprawa organizacji wrażeń zmysłowych;
  • zajęcia choreoterapii – to inaczej terapia tańcem, która polega na wykorzystaniu ruchów w rytm muzyki do procesu fizycznej, emocjonalnej oraz społecznej integracji.
  • zajęcia z sensoplastyki – to zajęcia, które wspomagają rozwój zmysłów dziecka, uczy je poznawania nowych zapachów, smaków, tekstur oraz kolorów. Dodatkowo sensoplastyka wspomaga budowanie świadomości ciała oraz przestrzeni.