Opieka nad dziećmi w kameralnej atmosferze

W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć codzienne zajęcia dydaktyczno-tematyczne, zajęcia rytmiczne i ruchowe, zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne oraz zajęcia dodatkowe. Swoją działalność edukacyjno-wychowawczą opieramy na podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN oraz dodatkowym programie edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci. Programy są zgodne z ofertą edukacyjną i zmieniają się co roku w zależności od oferty, w tym roku realizujemy program WSiP. Dodatkowo nauczyciele wykorzystują w swojej pracy elementy metod, takich jak pedagogika zabawy Klanza, kinezjologia edukacyjna Paula E. Denisona, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, oraz elementy pedagogiki Marii Montessori. Ponadto codziennie rozmawiamy z dziećmi w języku angielskim lub rosyjskim.

Zajęcia oferowane przez naszą placówkę

Nasza placówka oferuje szereg zajęć, które mają pozytywny wpływ na rozwój zdolności dzieci, wśród których należy wymienić:

  • codzienne zajęcia dydaktyczno-tematyczne,
  • zajęcia doświadczalne,
  • zajęcia plastyczne,
  • zajęcia językowe z języka angielskiego, rosyjskiego oraz francuskiego,
  • zajęcia rytmiczno-ruchowe,
  • zajęcia taneczne,
  • zajęcia gordonowskie,
  • zajęcia z logopedą,
  • zajęcia z Psychologiem,
  • współpraca z terapeutą SI.

 

Codzienne zajęcia dydaktyczno-tematyczne

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia rytmiczne i ruchowe

Zajęcia specjalistyczne i terapeutyczne