klaszczące dzieciZajęcia rytmiczne i ruchowe

W naszej placówce organizowane są zajęcia rytmiczne i ruchowe, wśród których należy wymienić:

  • zajęcia rytmiczno-ruchowe – to zajęcia, które poprawiają u maluchów sprężystość stawów i mięśni oraz koordynację. Dodatkowo zwiększają odporność na urazy oraz zapobiegają wadom postawy. Obcowanie z muzyką pobudza wrażliwość dziecka, rozwija zdolności empatii i wzbogaca jego wyobraźnię;
  • zajęcia taneczne – w trakcie tych zajęć dzieci zwiększają swoją motorykę, postawę ciała oraz umiejętność zachowania równowagi. Ponadto ćwiczenia taneczne zapobiegają wadom kręgosłupa;
  • zajęcia gordonowskie – uczestnictwo w tych zajęciach sprawia, że maluchy szybciej zaczynają mówić i chętniej poddają się zabawom improwizującym oraz kreatywnym. Oprócz tego zajęcia gordonowskie polepszają koordynację ruchową dzieci i są świetną okazją do treningów umiejętności interpersonalnych;
  • zajęcia z logorytmiki – głównym celem tych zajęć jest korygowanie wad mowy i słuchu oraz usprawnienie ruchowe i słuchowe. To zajęcia, które kształtują szybką reakcję ruchową dzieci na bodźce dźwiękowe oraz wpływają na usprawnienie toru oddechowego i narządów mowy.